Vprašanja in odgovori
Organizator nagradne igre je Grey Ljubljana d.o.o., Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana, matična številka 5783372000, ID št. za DDV: SI 94332223 (v nadaljevanju: organizator), ki deluje v imenu in za račun svojega naročnika Mars Overseas Holding, d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka: 5859875000, ID št. za DDV: SI34342842 (v nadaljevanju: naročnik).
V nagradni igri lahko sodeluje vsak državljan Republike Slovenije, ki je v trenutku sodelovanja v nagradni igri že dopolnil starost 18 let in ki se prijavi k sodelovanju v nagradni igri v času trajanja nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre ter katerekoli druge osebe, ki so neposredno vključene v izvedbo nagradne igre ter ožji družinski člani navedenih oseb.
Nagradna igra traja od 1. 2. 2018 do vključno 17. 3. 2018.

Nagradna igra poteka na spletni strani www.twix.si in preko SMS sporočil ponudnikov mobilne telefonije v Republiki Sloveniji. Posamezniki lahko v nagradni igri sodelujejo z nakupom ali brez nakupa.

SODELOVANJE Z NAKUPOM

 • Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje z nakupom vsaj enega izdelka TWIX® Xtra 75g, označenega z akcijsko oznako »Poteguj se za nagrade«. V notranji strani embalaže TWIX® Xtra 75g se nahaja unikatna koda. Posameznik lahko unikatno kodo vnese v za to namenjeno polje na spletni strani (točka 5.2.1.1. teh Pravil) ali jo pošlje preko SMS sporočila (točka 5.2.1.2. teh Pravil).
 • Na spletni strani www.twix.si posameznik sodeluje na način, da do najkasneje 23.59h dne 16. 3. 2018 v za to namenjenih poljih:
  • potrdi starostno omejitev 18 let za sodelovanje v nagradni igri;
  • vnese unikatno kodo, ki se nahaja na notranji strani embalaže;
  • v kolikor je vnešena koda pravilna, bo posamezniku omogočen vnos ostalih potrebnih podatkov za sodelovanje v nagradni igri, ki so:
   • ime in priimek,
   • telefonska številka.
  • označi strinjanje s pravili nagradne igre.
 • Preko SMS sporočila posameznik sodeluje na način, da do najkasneje 23.59h dne 16. 3. 2018 pošlje SMS sporočilo na številko 3838 z naslednjo vsebino: twixinkava koda imeinpriimek. Cena SMS sporočila je 0,09 EUR (DDV je vključen). Cena povratnega SMS sporočila je brezplačna.
 • V kolikor je unikatna koda pravilna, posameznik prejme povratno SMS sporočilo z naslednjo vsebino: »Uspešna prijava! Hvala za sodelovanje. Pravila nagradne igre na www.twix.si
 • V kolikor unikatna koda ni pravilna, posameznik prejme povratno SMS sporočilo z naslednjo vsebino: “Neuspešna prijava. Poskusi ponovno.”
  • Sodelujoči v nagradni igri morajo originalno embalažo z unikatno kodo, s katero so sodelovali, hraniti do konca nagradne igre. Ob razglasitvi zmagovalca, si organizator z namenom potrjevanja nakupa pridržuje pravico zahtevati, da sodelujoči predloži dokaz o nakupu (originalno embalažo) in lastništvu zmagovalne unikatne kode. Organizator lahko zavrne izročitev nagrade v primeru, da sodelujoči na poziv, ne predloži dokazila (embalaže z unikatno kodo).
  • Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat z različnimi kodami, a le enkrat z eno unikatno kodo. Vsak morebiten večkratni vpis ene unikatne kode bo onemogočen.
  • Posameznik lahko vnese več unikatnih kod in s tem poveča možnost pridobitve nagrade, vendar lahko vsak posameznik dobi samo eno dnevno nagrado. Posameznik, ki z unikatno kodo zmaga v dnevnem žrebanju, ne bo več v izboru za dnevne nagrade, bo pa s to unikatno kodo še vedno sodeloval v končnem žrebanju za glavno nagrado. Organizator se poslužuje vseh ukrepov, ki so na voljo, da prepreči morebitne zlorabe.

SODELOVANJE BREZ NAKUPA

 • Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tudi brez nakupa, in sicer tako, da posameznik do najkasneje 23.59h dne 16. 3. 2018 na spletni strani www.twix.si izbere možnost sodelovanja brez nakupa in odgovori, na vprašanje »Kateri Twix gre bolje s kavo?« ter nato:
  • potrdi starostno omejitev 18 let za sodelovanje v nagradni igri;
  • v minimalno 100 in maksimalno 500 besedah opiše kateri Twix se, po njegovem mnenju, bolj prilega h kavi;
  • v kolikor je vnešeni tekst skladen s temi pravili, bo posamezniku omogočen vnos ostalih potrebnih podatkov za sodelovanje v nagradni igri, ki so:
   • ime in priimek,
   • telefonska številka.
  • označi strinjanje s pravili nagradne igre.
Unikatna koda je kombinacija številk in črk, ki jo najdeš na notranji strani embalaže.
Sodelujoči v nagradni igri morajo originalno embalažo z unikatno kodo, s katero so sodelovali, hraniti do konca nagradne igre. Ob razglasitvi zmagovalca, si organizator z namenom potrjevanja nakupa pridržuje pravico zahtevati, da sodelujoči predloži dokaz o nakupu (originalno embalažo) in lastništvu zmagovalne unikatne kode. Organizator lahko zavrne izročitev nagrade v primeru, da sodelujoči na poziv, ne predloži dokazila (embalaže z unikatno kodo).
Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat z različnimi kodami, a le enkrat z eno unikatno kodo. Vsak morebiten večkratni vpis ene unikatne kode bo onemogočen.
Posameznik lahko vnese več unikatnih kod in s tem poveča možnost pridobitve nagrade, vendar lahko vsak posameznik dobi samo eno dnevno nagrado. Posameznik, ki z unikatno kodo zmaga v dnevnem žrebanju, ne bo več v izboru za dnevne nagrade, bo pa s to unikatno kodo še vedno sodeloval v končnem žrebanju za glavno nagrado. Organizator se poslužuje vseh ukrepov, ki so na voljo, da prepreči morebitne zlorabe.
Obrni se na organizatorja preko obrazca "Kontaktiraj nas".
Vse nagrade bodo zmagovalcem poslane najkasneje v 30 dneh od konca nagradne igre.

Za informacij pošlji elektronsko pošto na informacije@effem.com